Veiligheid en bewustzijn

Veiligheidsbewustzijn in werk, privé en onderweg

Een andere manier om over veiligheid te denken. Een aanvulling op bestaande leer- en lesprogramma’s die op dit moment gebruikt worden. Dit is niet bedoeld om training en instructie die medewerkers al hebben gehad te vervangen. Het is wel een training die verdieping geeft over risico’s. Een aanvulling dus. Heeft u ook wel eens meegemaakt, dat ondanks de moeite die u steekt in een veilig bedrijf, werknemers die goed bedoelde raad en instructie niet opvolgen? Veelal ligt dit aan het gedrag van deze werknemer(s). Door allerlei oorzaken worden het gedrag beïnvloed.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld “haast”. door allerlei redenen kan een werknemer denken dat hij zich moet haasten. Dit kan veroorzaakt worden door het thuisfront, uitlopende werkzaamheden of een deadline voor een project; enkele voorbeelden. Door deze haast kan een incident (ongeval) ontstaan omdat de werknemer niet meer waarneemt waar hij of zij aan voorbij gaat. Eenvoudig kan dit tot struikelen leiden. Dit voorbeeld noem ik omdat het voor iedereen te begrijpen is. Er zijn echter nog meer gemoedstoestanden die tot vervelende zaken kunnen leiden. Juist dit wordt behandeld.
De training gaat over in het oog en gedachten houden van gevaren, op het werk, privé en onderweg.

Doel

Deze training is bedoeld voor iedereen, want iedereen loopt risico’s. Het doel is om risico’s die (bijna) ongevallen veroorzaken, eerder te herkennen en deze te voorkomen. Dit kan door middel van onze training die hieronder aan u wordt voorgesteld met de onderwerpen.

Opbouw

De training is opgebouwd volgens een concept, waarbij men stap voor stap leert risico’s te herkennen. In de training wordt gebruik gemaakt van foto- en filmmateriaal, wat verduidelijking geeft over de risico’s die behandeld worden. Hierdoor worden risico’s die in de mens zitten bij deze mens bekender. Indien de training aandachtig gevolgd wordt en het “huiswerk” wordt uitgevoerd kan dit tot een veilig automatisme leiden. Risico’s worden eerder herkend en het gedrag wordt aangepast. Gebeuren er daarna geen incidenten meer? Helaas niet, er zijn nog anderen die bij de cursist een incident kunnen veroorzaken. De cursist is echter beter gewapend tegen de risico’s

Wat leert de deelnemer?

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers uitgedaagd om hun inbreng te hebben in de training.

Onderwerpen die besproken worden zijn:

 • De weg van achtergrond naar ongeval (dominotheorie van Latheiner)
 • Ontstaan van menselijk falen
 • Soorten risico’s
 • Soorten ongevallen
 • Soorten gedrag
 • Gemoedstoestanden
 • Redenen om risico’s te nemen
 • Het geleerde toe gaan passen op voorbeelden
 • Analyse van fouten
 • Foutpatronen ontdekken
 • Gevaarlijke handelingen en –situaties
 • Ongevallenoorzaken – herkomst:
 • Materiaal / Materieel
 • Gedrag van anderen
 • Gedrag van jezelf
 • Leren inschatten van risico’s (toekomstgericht) dus preventief
 • Wat ga je doen bij eigen werkzaamheden a.d.h.v. voorbeelden

Voordelen voor de bedrijven

Er wordt de deelnemers geleerd om het bovenstaande toe te passen in werk, privé en onderweg. Hierdoor kunnen risico’s ook buiten de werktijd beheersbaar worden.

Gevolg is minder uitval waardoor meer continuïteit binnen het bedrijf het gevolg kan zijn. Uiteindelijk kan het getrainde een automatisme bewerkstelligen wat risico’s continu in de gaten houdt.

Heeft u wel eens gekeken naar de kosten van één dag uitval van een werknemer? Lastig als dat een privé oorzaak heeft en u voor de kosten op moet draaien. Graag vertel ik u meer over deze training in een gesprek.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem contact met ons op!