VCA Basis

Deze cursus is voor werknemers van een aannemer of contractor, waarvan de opdrachtgevers het VCA basis certificaat verplicht stellen. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Basisveiligheid

Het diploma “VCA basis” is een van de vereisten om te voldoen aan de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en is 10 jaar geldig. Na deze opleiding bent u voorbereid op het examen, zoals de VCA-checklist dit vereist. Voor deze opleiding is geen voor-opleiding nodig. Bij werknemers waarbij dyslexie een rol speelt is meer tijd nodig dan bij werknemers waarbij dit niet speelt. Onze ervaring is dat indien deze werknemers in kleine groepen les krijgen en er meer wordt ingegaan op de inhoud van de stof dit beter beklijft. Wij werken daarom graag met beeldmateriaal. Hier is ook het lesboek op gebaseerd. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Doel

Na deze mondelinge opleiding weet u hoe u uw werkzaamheden veilig kan uitvoeren en hoe u risico’s tijdens uw werk tot een minimum kunt beperken.

De cursus basisveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Gevaren Risico’s en preventie
 3. Ongevallen: oorzaken en preventie
 4. Veiligheidsgedrag
 5. Taken,rechten, plichten en overleg
 6. Procedures, instructie en signalering
 7. Voorbereiding op noodsituaties
 8. Gevaarlijke stoffen
 9. Branden en explosies
 10. Arbeidsmiddelen
 11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 12. Elektriciteit
 13. Ergonomische werkplek
 14. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn meerdere mogelijkheden om deze opleiding te doen. Van zelfstudie met een examen tot 2 dagen training om de stof goed te kunnen begrijpen. Natuurlijk kan het examen door ons verzorgd worden.

Het examen Basisveiligheid VCA wordt afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De behaalde diploma’s zijn tien jaar geldig en vereist om aan de Veiligheidschecklist VCA te voldoen. Voor de VCA-examens bieden we, behalve het regionale examen, verschillende andere examenvormen aan, afhankelijk van het aantal kandidaten, de planning van uw bedrijf en de gewenste examenplaats. Ook opleiding en examen in uw bedrijf of in de omgeving is mogelijk.