VCA Certificatie

Om een VCA certificaat te verkrijgen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren vovca_logoordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie. Neem gerust contact op met Jolarbo

 • In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
 • Vervolgens bepaalt u welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is. Dit kan u doen aan de hand van de tabel op de hoofdpagina:  jolarbo.nl/vca-vcu
 • Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem
  In de derde stap stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?
 • Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem
  Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.
 • Aanvraag VCA-certificaat
  Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Om een VCU certificaat te verkrijgen komt hier e.e.a. bij, maar er vervallen ook ander stappen uit de VCA systematiek.

Voor VCU gelden ook nog regels zoals de verplichting om te voldoen aan de NEN 4400, opleidingen VIL-VCA en voor de uitzend- of detacheringskrachten een BVCA certificaat. Ook controle van het bedrijf waar de uitzend- of detacheringskracht wordt geplaatst wordt in deze systematiek voorgeschreven. Erf vervallen t.a.v de VCA systematiek ook enkele regels zoals de keuring van gereedschap (indien dat niet aanwezig is).

Om gecertificeerd te worden dienen de werknemers óók een VCA opleiding te volgen! Voor info; klik hier