VCA** (2 sterren)

VCA** is bedoeld voor de Hoofdaanneming. Het is gericht op de directe beheersing van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Ook wordt er aandacht besteed aan de VGM-structuur (o.a VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Een van de zaken is dat ook de onderaannemers verzocht worden om hun VGM beleid inzichtelijk te maken. Dit kan door een VCA* certificering te overleggen of de hoofdaannemer toe te staan een interne audit bij de onderaannemer te (laten) houden.

Van in totaal 47 vragen zijn bij de 2008/5.1 versie, 33 must vragen die beantwoord móeten worden. Daarnaast zijn er 14 keuzevragen, waarvan er 7 ingevuld moeten te worden.

Het betreft de volgende gebieden:

 1. VGM beleid en organisatie, betrokkenheid van de directie
 2. VGM risicobeheer
 3. Opleiding voorlichting en instructie
 4. VGM-bewustzijn
 5. VGM-projectplan
 6. Milieuzorg
 7. Voorbereiding op noodsituaties
 8. VGM inspecties
 9. Bedrijfsgezondheidszorg
 10. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 11. Inkoop van diensten
 12. Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten