VCA* (1 ster)

VCA* is bedoeld voor de onderaanneming. Het is gericht op de directe beheersing van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

Van in totaal 47 vragen zijn bij de 2008/5.1 versie, 25 must vragen die beantwoord móeten worden.

Het betreft de volgende gebieden:

  1. VGM beleid en organisatie, betrokkenheid van de directie
  2. VGM risicobeheer
  3. Opleiding voorlichting en instructie
  4. Milieuzorg
  5. Voorbereiding op noodsituaties
  6. VGM inspecties
  7. Bedrijfsgezondheidszorg
  8. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  9. Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten