Bent ú RI&E-plichtig?

De risico-inventarisatie & -evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten minste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument. Zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie.

week-van-de-rie-logo

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren.  Ook als de werkzaamheden schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie  en moet schriftelijk worden vastgelegd. Ook zzp-ers dienen hun risico’s te kennen. VCA gecertificeerde opdrachtgevers hebben dit als verplichting vanuit de VCA systematiek. Jolarbo heeft een pakket waarmee de zzp-er zijn risico professionaliteit kan aantonen

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (PvA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen. Dit als uitkomst van de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen kunnen opleveren. Na verloop van tijd kan een evaluatie gemaakt worden of de maatregelen geholpen hebben
business-presentation

Bespreken met het personeel

De verplichting tot jaarlijkse rapportage aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is geschrapt. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Er wordt van uitgegaan dat de werkgever het personeel inlicht over de risico’s die ze in hun werk lopen. Ook als er géén OR of PVT is.

Toetsing

De werkgever mag dit zelf doen. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Bij meer dan 25 werknemers ongeacht het aantal uren is een toetsing verplicht.
images-4

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn. Uitbreiding van uw dienstenpakket. Een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Elke 3 jaar dient het geheel doorgenomen te zijn en vastgesteld dat knelpunten in het Plan van Aanpak zijn geplaatst. Ook kan in dit onderzoek de vordering van de maatregelen worden meegenomen. Advies is om elk jaar een deel te doen.

En als u niets doet?

Stel, een inspecteur/inspectie SZW vraagt tijdens een controle om de RI&E of u krijgt een brief waarin ze vragen om deze op te sturen. Heeft de ondernemer die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als het getoonde niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven, met een termijn van maximaal 3 maanden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons, wij staan u graag te woord zodat u niet voor verrassingen komt te staan!