Veiligheid en bewustzijn

Er wordt de deelnemers geleerd om het onderstaande toe te passen in werk, privé en onderweg. Hierdoor kunnen risico’s ook buiten de werktijd beheersbaar worden.

Gevolg is minder uitval waardoor meer continuïteit binnen het bedrijf het gevolg kan zijn. Uiteindelijk kan het getrainde een automatisme bewerkstelligen wat risico’s continu in de gaten houdt.

Doel

Deze training is bedoeld voor iedereen, want iedereen loopt risico’s. Het doel is om risico’s die (bijna) ongevallen veroorzaken, eerder te herkennen en deze te voorkomen. Dit kan door middel van onze training die hieronder aan u wordt voorgesteld met de onderwerpen.

Opbouw

De training is opgebouwd volgens een concept, waarbij men stap voor stap leert risico’s te herkennen. In de training wordt gebruik gemaakt van foto- en filmmateriaal, wat verduidelijking geeft over de risico’s die behandeld worden. Hierdoor worden risico’s die in de mens zitten bij deze mens bekender. Indien de training aandachtig gevolgd wordt en het “huiswerk” wordt uitgevoerd kan dit tot een veilig automatisme leiden. Risico’s worden eerder herkend en het gedrag wordt aangepast. Gebeuren er daarna geen incidenten meer? Helaas niet, er zijn nog anderen die bij de cursist een incident kunnen veroorzaken. De cursist is echter beter gewapend tegen de risico’s

Wat leert de deelnemer?

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers uitgedaagd om hun inbreng te hebben in de training.

Onderwerpen die besproken worden zijn:

 • De weg van achtergrond naar ongeval (dominotheorie van Latheiner)
 • Ontstaan van menselijk falen
 • Soorten risico’s
 • Soorten ongevallen
 • Soorten gedrag
 • Gemoedstoestanden
 • Redenen om risico’s te nemen
 • Het geleerde toe gaan passen op voorbeelden
 • Analyse van fouten
 • Foutpatronen ontdekken
 • Gevaarlijke handelingen en –situaties
 • Ongevallenoorzaken – herkomst:
 • Materiaal / Materieel
 • Gedrag van anderen
 • Gedrag van jezelf
 • Leren inschatten van risico’s (toekomstgericht) dus preventief
 • Wat ga je doen bij eigen werkzaamheden a.d.h.v. voorbeelden

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons, wij staan u graag te woord zodat u niet voor verrassingen komt te staan!