Risico iventarisatie & evaluatie

Wist u al dat een Risico Inventarisatie en Evaluatie een wettelijke verplichting is? Kom meer te weten over deze RI&E en kom in contact met mij.

Klik op de afbeelding om te zien of u RI&E plichtig bent.

Ondernemen is risico lopen

Een ondernemer loopt risico; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf.
Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan  staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij.
Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!
week-van-de-rie-logo

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle (veiligheids- en gezondheid) risico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Meer weten?

In ieder geval is het een fundament waarop alle arbeidsomstandigheden gebouwd kunnen worden. Jolarbo is aangesloten bij RIE register. Dit register zorgt er voor dat aangesloten bedrijven regelmatig een bericht krijgen om weer eens in hun RI&E te kijken of deze niet aangepast moet worden. Ook andere belangrijke zaken kan u verwachten, meestal via de aangesloten RI&E professional.