Risico Inventarisatie en Evaluatie

DE WEEK VAN DE RI&E

Voor de 4e keer ondersteun ik de week van de RI&E, de Risico Inventarisatie en Evaluatie. In deze week heb ik ook een speciale actie voor u, als mijn nieuwsbrieflezer. In een eerdere nieuwsbrief, heb ik een aanbod voor een gratis Arbocheck in uw bedrijf gedaan. Dit aanbod staat nog steeds. Misschien een mooie mogelijkheid om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf, te meten en in beeld te krijgen. Mocht hier een opdracht uit voortkomen, dan krijgt u als ontvanger van mijn nieuwsbrief, 15% korting op de normale prijs.

Wist u al dat een Risico Inventarisatie en Evaluatie een wettelijke verplichting is? Kom meer te weten over deze RI&E en kom in contact met mij.

Ondernemen is risico lopen
Een ondernemer loopt risico; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf.
Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.
Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan  staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!
Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheid) risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.
vallen van een trapje
Wilt u meer weten over het wel en wee van de RI&E? In ieder geval is het een fundament waarop alle arbeidsomstandigheden gebouwd kunnen worden. Jolarbo is aangesloten bij RIE register (www.rie-register.nl). Dit register zorgt er voor dat aangesloten bedrijven regelmatig een bericht krijgen om weer eens in hun RI&E te kijken of deze niet aangepast moet worden. Ook andere belangrijke zaken kan u verwachten. Meestal via de aangesloten RI&E professional.
Waarschijnlijk bent u ook RI&E plichtig dus maak die stap en verbeter uw arbeidsomstandigheden voor het te laat is. Onder de knop: “Baat bij goede RI&E” vindt u meer informatie omtrent dit onderwerp.

Relevante pagina’s:

Wettelijke verplichting RI&E voor bedrijven (en ZZP-ers)

Baat bij een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie

Veiligheid en bewustzijn