Wij hebben een jubileum te vieren. Wilt u ook kans maken op een gratis ARBOCHECK?

Hallo beste lezer van dit bericht.

Rond deze tijd is JOLARBO ongeveer 15 jaar zelfstandig bezig om de Veiligheid en Gezondheid binnen bedrijven te verbeteren.

Vandaar dat JOLARBO besloten heeft om iedereen waarmee we in het verleden contact hebben gelegd en waarbij de contacten nog bestaan een kans op een gratis ARBOCHECK aan te bieden. Voor elk jaar verloten wij er 1. Dus 15x kans is aanwezig. Een korte meting dus hoe uw bedrijf er voor staat als het gaat om arbeidsomstandigheden.

Schrijf in voor de nieuwsbrief en u maakt gelijk kans op dit aanbod.

Met feestelijke groeten,

Joop Laenen

De plannen van de inspectie SZW (Arbeidsinspectie) in 2018

Wat gaat de inspectie SZW dit jaar doen, met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Informatie voor u.

Het aantal ongevallen stijgt de laatste jaren en dus ook het aantal dodelijke ongevallen. Daarom gaat de inspectie met de branche organisaties samenwerken om misstanden te voorkomen. Immers de branches hebben hier ook voordeel bij. Minder ongevallen betekend minder extra uitgaven voor de ondernemers.

De werkloosheid daalt er is zelfs al sprake van schaarste in sommige branches. Hierdoor worden keuzes gemaakt die niet altijd in lijn zijn met wetgeving.

De overheid heeft oplopend tot 2022, 50 miljoen euro/jaar vrijgemaakt voor de inspectie met als doel handhaving van de wetten en regels. De speerpunten zijn dan ook gericht op de volgende hoofd onderwerpen:

 • Onderbetaling en uitbuiting van arbeidskrachten
 • Het hebben van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie mét Plan van Aanpak.

Verdere acties zijn te verwachten bij onderwerpen met een hoge ongevallen frequentie. Hiervoor zijn de volgende branches en/of onderwerpen te noemen als het gaat om arbeidsomstandigheden:

 • Arbeidsdiscriminatie en -uitbuiting
 • Arbo reactief (arbeidsongevallen, klachten en ontheffingen)
 • Arbozorg
 • Asbest, Ioniserende straling
 • Bedrijven met gevaarlijke stoffen
 • Bouw en Infra
 • Certificatie
 • Horeca en detailhandel
 • Markttoezicht
 • Metaal
 • Misbruik van regelingen, Misstanden en notoire overtreders, overtredingen eerlijk werk in sectoren waar de Inspectie niet actief is
 • Participatie en financiële zelfredzaamheid
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • Schijnconstructies en CAO-naleving
 • Schoonmaak, Transport en Logistiek, Uitzendbureaus, Zorg en Welzijn

U ziet dat de inspectie SZW nogal wat registers opentrekt. Veel van deze zaken kan u van tevoren ondervangen door een Risico Inventarisatie en Evaluatie te maken met bijbehorend Plan van Aanpak.

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp of een gratis Arbocheck wensen kom dan in contact met mij. Dit is een aanbod speciaal voor de nieuwsbrief lezers. Van kantoor en werkplaats tot opdrachten buiten het bedrijfspand risico’s zijn altijd aanwezig. Maak deze bekend door een RI&E uit te (laten) voeren. Ook voor de zzp-er geschikt. Voorkomen is beter dan………

met vriendelijke groet,

Joop Laenen, veiligheidskundig adviseur. Contactformulier vindt u hier